Otrzymaliśmy wsparcie w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

14.02.2024

Nasza firma skorzystała z pomocy publicznej w ramach programu rządowego:

„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”,prowadzonego przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ze zbiorów własnych