Razem pomnożyliśmy dobro! – „Szlachetna Paczka 2023”

20.12.2023

Dobro to jedna z tych wartości, która się mnoży kiedy się ją dzieli!

Cieszymy się, że również w tegorocznej edycji „ Szlachetnej Paczki" nasi pracownicy nie zawiedli i pokazali ogromne serce i zaangażowanie!
Dziękujemy Wam za waszą wrażliwość – dzięki Waszej ofiarności Święta Bożego Narodzenia jednej z rodzin będą szczególne i pełne radości.

Razem udało nam się zrobić coś pięknego!!!

Źródło: ze zbiorów własnych