Pierwsza edycja nagród Kaizen! Doceniamy pomysły i innowacyjność naszych pracowników!

23.02.2024

W ramach  funkcjonującego w naszej firmie programu (Kaizen tłum. z języka japońskiego 改善 – zmiana na lepsze) nasi pracownicy mają możliwość zgłaszania własnych propozycji usprawnień i zmian,   które przyczynią się m.in. do optymalizacji i poprawy jakości i efektywności procesów.

Najlepsze pomysły są nagradzane i wdrażane do realizacji. Korzyści płynące z tego programy są obopólne . Innowacyjność i pomysłowość naszych pracowników, ma przełożenie na realne korzyści i oszczędności.

Do pierwszej edycji nasi pracownicy zgłosili ponad 50 pomysłów. Nagroda pieniężna trafiła do naszego kolegi Andrzeja za: „Zmianę sposobu sterowania przepustnicami nawiewu i recyrkulacji w centralach wentylacyjnych (ogrzewanych gazem ziemnym).”

W tym roku mamy w planach dalszy rozwój programu, bo wiemy, że prawdziwą zmianę można osiągnąć dzięki pozornie niewielkim krokom dokonywanym przez każdego z nas.

 

 

 

 

 

Źródło: ze zbiorów własnych